កក្រើក! ឧកញ៉ាៗ អ្នកជំនួញល្បីៗ ជុំជើងគ្នា ចូលរួមសិក្ខាសាលា

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្ដីពី “ការរៀបចំក្រុមហ៊ុនតាមស្តង់ដារក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ និងការចូលរួមកម្មវិធីឧត្តមភាពលើកទី២” ដល់សមាជិក-សមាជិកា នៃសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈនេះ។

សូមចុច Subscribe Channel Telegram Oknha news គ្រប់សកម្មភាពឧកញ៉ា សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រិនភាព

May be an image of 1 person, standing and indoor

សិក្ខាសាលានេះ បានផ្តល់នូវពុទ្ធិជាមូលដ្ឋានដល់អ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធ នឹងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម, អត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ និងការត្រៀមខ្លួនចូលកម្មវិធី “កម្មវិធីឧត្តមភាពលើកទី២”។

May be an image of 6 people, people standing, people sitting and indoor

សូមជម្រាបថា កម្មវិធីឧត្តមភាព គឺជាកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹង និងកសាងសមត្ថភាពសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការរៀបចំអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ផែនការអាជីវកម្ម និងអនុលោមភាពតាមច្បាប់ស្របតាមបទដ្ឋានក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាសាធារណៈ៕

May be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 6 people, people standing, people sitting and indoor
May be an image of 4 people, people standing, people sitting and indoor
May be an image of 5 people, people sitting, people standing, office and indoor
May be an image of 2 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 1 person and standing
May be an image of 5 people and people standing
May be an image of 3 people, people standing and text that says 'មហ៊ុនបោះផ្សាយ ារចូលរួម Preparing Companies to Meet the Standards of Listed Companies and Participating in the Excellence Program 2 ២๕๖៤ ជាណាចក្រកម្ពុជា February 04, 2021 Securities and Exchange Commission of Cambodia, PHNOM PENH, KINGDOM OF CAMBODIA'
May be an image of 1 person and standing
46 Shares