ជប៉ុន កំពុងជំរុញគម្រោងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំវិស្វកម្ម និងឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា តាមបែបការអប់រំផ្អែកលើមន្ទីរពិសោធន៍

Continue Reading

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ប្រកាសបញ្ជីមុខទំនិញដែលត្រូវរឹតត្បិតនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារតួកគី

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានបង្ហាញពីបញ្ជីមុខទំនិញ ដែលត្រូវរឹតត្បិតក្នុងការនាំចូលមកប្រទេសតួកគី

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំរបស់កូរ៉េ កំពុងសិក្សាលទ្ធភាពវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជា

ពិភាក្សា និងស្វែងយល់អំពីកាលានុវត្តភាពសម្រាប់ចូលរួមអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាក់ទងនឹងផ្លូវថ្នល់ស្ពាននានា

Continue Reading

កម្មវិធី«ផែនទីជំនួញម៉ាឡេស៊ី និងកម្ពុជា» នឹងជួយពង្រីកពាណិជកម្មអាស៊ានឱ្យកាន់តែខ្លាំង

ផែនទីជំនួញម៉ាឡេស៊ី និងកម្ពុជា នឹងជួយពង្រីកពាណិជកម្មអាស៊ានឲ្យកាន់តែរឹងមាំ និងហក់ស្ទុះខ្លាំង

Continue Reading

រដ្ឋ បង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការវិនិយោគរាជធានី-ខេត្ត ដើម្បីជំរុញវិនិយោគ និងដោះស្រាយវិវាទនៅកម្ពុជា

បង្កើតអនុគណៈកម្មាធិការវិនិយោគរាជធានី ខេត្ត ដែលមានអក្សរកាត់ អ.គ.វ.រ.ខ.

Continue Reading