ក្រុមហ៊ុនមួយ បោះទុនវិនិយោគដំឡើងស្ថានីយបញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីប្រមាណ ២០០ទីតាំងនៅកម្ពុជា

ចូលរួមលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនី

Continue Reading

គម្រោងសាងសង់ច្រកទ្វារព្រំដែនស្ទឹងបត់ តម្លៃប្រមាណ ២៦.៤២លានដុល្លារ សម្រេចបាន ៧២%ហើយ

ការបើកច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់-បានណងអៀន ថ្មីនេះ គឺជាការបើកឡើងនូវទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយ

Continue Reading

សម្តេច ហ៊ុន សែន៖ ទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក នាពេលបច្ចុប្បន្ន មានភាពល្អប្រសើរជាងពេលណាៗទាំងអស់

ទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈានដល់ការរីកចម្រើនមួយ

Continue Reading