ធនាគារក្នុងស្រុកមួយទៀតទិញមូលបត្របំណុលតម្លៃ ៣០លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិតេជោ

គម្រោងសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិតេជោ

Continue Reading

ត្រីកម្រប៉ាសេអ៊ី ឡើងថ្លៃជាងឆ្នាំទៅមិញ ពី២០ម៉ឺន ដល់៤០ម៉ឺនរៀល ក្នុង១គីឡូ

ត្រីប៉ាសេអ៊ីមានតម្លៃថ្លៃជាងឆ្នាំកន្លងទៅ ដោយចាប់ពី២០ម៉ឺន ដល់៤០ម៉ឺនរៀល ក្នុងមួយគីឡូក្រាម

Continue Reading