ជប៉ុន និងថៃ ចុះហត្ថលេខាលើផែនការភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចថ្មី អំឡុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកក

ជប៉ុន និងថៃ ចុះហត្ថលេខាលើផែនការភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចថ្មី អំឡុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកក

Continue Reading

ថៃ អនុម័តទិដ្ឋាការថ្មី សម្រាប់ជនបរទេស ដែលចង់មកព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសខ្លួន

ថៃ អនុម័តទិដ្ឋាការថ្មី សម្រាប់ជនបរទេស ដែលចង់មកព្យាបាលជំងឺក្នុងប្រទេសខ្លួន

Continue Reading

ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សឥណ្ឌូនេស៊ី និងតៃវ៉ាន់ គ្រោងបើកដៃឱ្យក្រុមហ៊ុនថៃ ចូលរួមវិនិយោគលើរថយន្តអគ្គិសនី

ក្រុមហ៊ុនខ្នាតយក្សឥណ្ឌូនេស៊ី និងតៃវ៉ាន់ គ្រោងបើកដៃឱ្យក្រុមហ៊ុនថៃ ចូលរួមវិនិយោគលើរថយន្តអគ្គិសនី

Continue Reading

កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC នៅថៃ ហាក់មិនសូវរំពឹងទទួលលទ្ធផលផ្លែផ្កាដូច វេទិកាអាស៊ាន និង G20

កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC នៅថៃ ហាក់មិនសូវរំពឹងទទួលលទ្ធផលផ្លែផ្កាដូច វេទិកាអាស៊ាន និង G20

Continue Reading

សេដ្ឋកិច្ចអនឡាញរបស់ប្រទេសថៃ រំពឹងថាអាចកើនឡើងដល់ ៣៥ ពាន់លានដុល្លារ នៅឆ្នាំនេះ

សេដ្ឋកិច្ចអនឡាញរបស់ប្រទេសថៃ រំពឹងថាអាចកើនឡើងដល់ ៣៥ ពាន់លានដុល្លារ នៅឆ្នាំនេះ

Continue Reading