ស្ងាត់ៗ Chevrolet ទម្លាក់​ Colorado សេរី​ថ្មី រូបរាង​កាន់តែ​កាច ល្មម​ឲ្យ​គូ​ប្រជែង​បះរោម

ស្ងាត់ៗ Chevrolet ទម្លាក់​ Colorado សេរី​ថ្មី រូបរាង​កាន់តែ​កាច ល្មម​ឲ្យ​គូ​ប្រជែង​បះរោម

Continue Reading

ដូច​ស្ទើរ​ទាំងស្រុង! រថយន្ត​ចិន​មួយ​នេះ​រាង​ដូច Mercedes-Benz G63 ខណៈ​តម្លៃ​ធូរជាង​ ៣ ដង

ដូច​ស្ទើរ​ទាំងស្រុង! រថយន្ត​ចិន​មួយ​នេះ​រាង​ដូច Mercedes-Benz G63 ខណៈ​តម្លៃ​ធូរជាង​ ៣ ដង

Continue Reading

(វីដេអូ) មិន​ខ្លាច​មេឃ​មិន​ខ្លាច​ដី Lexus LX600​ ការពារ​គ្រាប់កាំភ្លើង អានុភាព​កាន់​តែ​ញាក់សាច់​ទ្រឺតៗ

មិន​ខ្លាច​មេឃ​មិន​ខ្លាច​ដី Lexus LX600​ ការពារ​គ្រាប់កាំភ្លើង អានុភាព​កាន់​តែ​ញាក់សាច់​ទ្រឺតៗ

Continue Reading

ដំណឹង​ល្អ​សម្រាប់​ហ្វេន Ford Raptor ដ្បិត​រថយន្ត​ដ៏​ទំនើប​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​រយៈពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាងមុខ

ដំណឹង​ល្អ​សម្រាប់​ហ្វេន Ford Raptor ដ្បិត​រថយន្ត​ដ៏​ទំនើប​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​រយៈពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាងមុខ

Continue Reading

ឡាន​​ Mercedes-Benz ផលិត​តែ ២ គ្រឿង​លើ​លោក ជាប់​ជា​ឡាន​ថ្លៃ​បំផុត​ប្រចាំ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ឡាន​​ Mercedes-Benz ផលិត​តែ ២ គ្រឿង​លើ​លោក ជាប់​ជា​ឡាន​ថ្លៃ​បំផុត​ប្រចាំ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ

Continue Reading