រោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ល្បីៗចំនួន ៥ កំពុងប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា

វិស័យសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងលំនៅដា្ឋនកំពុងមានការរីកលូតលាស់ជាខ្លាំង បើទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនៃវិបត្តិកូវីដ១៩ ដែលជាហេតុបណ្តាលឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះ

Continue Reading