អ្នកជំនួញល្បីៗច្រើនរូប ឡើងងារឧកញ៉ាជាមួយគ្នា

គេហទំព័រឧកញ៉ាញូស៍ សូមបន្តបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះសហគ្រិន និងសប្បុរសជនល្បីៗ ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារឧកញ៉ា ក្នុងខែឆ្នាំជាមួយគ្នា ខណៈពួកគាត់មានកំពុងគ្រប់គ្រងមុខជំនួញក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា។

Continue Reading