មកស្គាល់អ្នកជំនួញស្រ្តីម្នាក់ទទួលបានងារ “ឧកញ៉ា” ជាមួយមហាសេដ្ឋី ហុង ពីវ ចំថ្ងៃខែឆ្នាំតែមួយ

អ្នកជំនួញនៅកម្ពុជាគ្រាក់ៗ ២រូប ទទួលបានគោរមងារជាឧកញ៉ាចំថ្ងែខែឆ្នាំតែមួយ បើទោះកើតមិនចំថ្ងៃជាមួយគ្នាក៏ដោយ ខណៈដែលពួកគាត់សុទ្ធតែមានកិត្តិនាមល្បីល្បាញក្នុងពិភពជំនួញ និងកិច្ចការសប្បុរសធម៌ជាមួយរដ្ឋាភិបាល។

Continue Reading