លោកជំទាវឧកញ៉ា គិត ហុងយី និងព្រះគ្រូ ឃីន ជីន ឃើញកូវីដរាតត្បាតខ្លាំងនៅក្រុងតាខ្មៅ នាំយកអំណោយជូនជនរងគ្រោះជាង ២០០គ្រួសារ

ក្នុងចំណោមសប្បុរជនខ្មែរ ដែលមានបេះដូងសប្បុរសដ៏បរិសុទ្ធ ព្រួយបារម្ភ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ សុខទុក្ខជនរួមជាតិខ្មែរដូចគ្នា ក៏មានលោកជំទាវឧកញ៉ា គិត ហុងយី ឯកឧត្តម លី ប៊ុនធឿន

Continue Reading