មហាសេដ្ឋីមួយរូបទៀតហើយ ប្រកាសឧបត្ថម្ភទិញយកមន្ទីរពេទ្យ នគរទេព ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងទិញយកមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ឈ្មោះ «នគរទេព» មានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ហើយប្តូរឈ្មោះថាជាមន្ទីរពេទ្យ «ហ្លួងម៉ែ» វិញ។

Continue Reading