សហគ្រិនកាន់ងារឧកញ៉ា ៣រូប បោះទុនវិនិយោគលើវិស័យចម្រៀង​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ការវិនិយោគ​លើ​វិស័យ​​ចម្រៀង​បច្ចុប្បន្ន​ផ្ដោត​លើ​ការ​ផលិត​​ចម្រៀង​​បែប​សម័យ​ថ្មី ខណៈដែលការ​ផលិត​ចម្រៀង​​បែប​​សម័យ​ទំនើប​នេះ

Continue Reading

អ្នកជំនួញល្បីៗច្រើនរូប ឡើងងារឧកញ៉ាជាមួយគ្នា

គេហទំព័រឧកញ៉ាញូស៍ សូមបន្តបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះសហគ្រិន និងសប្បុរសជនល្បីៗ ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់ផ្តល់គោរមងារឧកញ៉ា ក្នុងខែឆ្នាំជាមួយគ្នា ខណៈពួកគាត់មានកំពុងគ្រប់គ្រងមុខជំនួញក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា។

Continue Reading