ជំទាវឧកញ៉ា លី សុភារី រៀនចប់ពីប្រទេសសឹង្ហបុរី មកកាន់កាប់តួនាទីអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប

ក្រុមហ៊ុន លី ហួរ គ្រុប បានបោះជំហាន និងពង្រីកវិសាលភាពនៃសាជីវកម្មរបស់ខ្លួនច្រើននៅក្នុងពហុវិស័យដោយជោគជ័យអស់រយៈពេលជាង​ ៣០ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងពិភពជំនួញ

Continue Reading