មានរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅភូមិគ្រឹះ លោកជំទាវឧកញ៉ា ហាក់ ណៃ

ឆ្កែ​គឺ​ជា​ប្រភេទ​សត្វ​ចិញ្ចឹម​មួយ​ដែល​​ពេញ​និយម​សម្រាប់ប្រជាជននៅអ៊ឹរ៉ុប​ សូម្បីប្រធានាធិបតី​អំឡុង​អាណត្តិ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​សេតវិមាន។

Continue Reading