លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវមុី និងនាយកកំពង់ចម្លងភ្នំពេញ-អរិយក្សត្រ ឧបត្ថម្ភថវិកាជាង ១ម៉ឺនដុល្លារ ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាល

លោកជំទាវឧកញ៉ា អ៊ាន សៀវមុី និងនាយកកំពង់ចម្លងភ្នំពេញ-អរិយក្សត្រ បាននាំយកថវិកាចំនួន ១ម៉ឺនដុល្លារ និង២០លានរៀល ព្រមទាំងសម្ភារៈមួយចំនួន ប្រគល់ជូនសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាល

Continue Reading