ទៅ​ដល់ទឹកដី​កូរ៉េ​ភ្លាម ស្រ្តី​វ័យ​ក្មេង​ជា​ឯកអគ្គរាជទូតថ្មី​​ ទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅ

ពេលមកដល់ទឹកដី​កូរ៉េ ទទួលបាន​​ការស្វាគមន៍​…

Continue Reading