ការលះបង់ដ៏ធំធេងដើម្បីការពារ នឹងប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិជាមួយសត្រូវឥតស្រមោលកូវីដ បានអង្រួនចិត្តឧកញ៉ា ប៊ុន រតនាសេម បង្ហោះសារបង្កប់ អត្ថន័យចាក់ដោត!

បន្ទាប់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល បានគ្រង់គ្រងនិងបិទបញ្ចប់នៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ចំនួន ២កន្លងមកដោយជោគជ័យ មិនទាន់នឹងបានមួយខែផងស្រាប់តែមានព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ដែលជាការផ្ទុះកូវីដ១៩រីករាលដាលសាជាថ្មីម្តងទៀត បណ្តាលឲ្យមានចំនួនឆ្លងកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Continue Reading