ភរិយានាយឧត្តមសេនីយ៍ កែ គឹមយ៉ាន ត្រូវបានគណៈសង្ឃនាយកផ្តល់គោរម្យងារជា “អគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក៍”

លោកជំទាវ ម៉ៅ ម៉ាល័យ កែ គឹមយ៉ាន ត្រូវបានគណៈសង្ឃពុទ្ធសាសនាកម្ពុជា ត្រាស់សម្រេចផ្តល់គោរម្យងារជា “អគ្គមហាឧបាសិកាពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក៍” កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២១ ។

Continue Reading