ល្បី​មួយ​ឆាវ ប្អូនប្រុញ​សំណាង​ខ្ពស់ ​បាន​កាដូ​រថយន្តទំនើប​មួយ​គ្រឿង ពី​ឧកញ៉ា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​គ្រួសារ​កក់ក្តៅ

ពិតជាសំណាងមេីលមិនឃេីញមែនប្អូនប្រុញ

Continue Reading