លោក វេជ្ជបណ្ឌិត លី ​ចេង​ហ៊ុយ៖ «វិធាន៣​គួរ​៣​កុំ» ជា​អាវុ​ធ​កា​រ​ពារ​ខ្លួន​​ពីកូរ៉ូណាវីរុសថ្មី

លោក វេជ្ជបណ្ឌិត លី ចេងហ៊ុយ អ្នក​ជំនាញមួយរូបនៅ​​ក្នុង​វិស័យ​សុខាភិបាល​កម្ពុជា បានលើកឡើងតាមគេហទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់លោក នៅថ្ងៃទី២៩ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២០ នេះថា…..

Continue Reading