ធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ថ្ងៃ ចេញរោគសញ្ញា ក្តៅខ្លួន ក្អក ឈឺក ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់

សារសម្លេងចែកតាមបណ្តាញ Telegram នៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី សុវណ្ណ ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធជំងឺឆ្លង និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានលើកឡើងថា អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ត្រូវធ្វើ ៣លើក ចំពោះអ្នកប៉ះពាល់ប្រយោល តាមពិតមិនបាច់យកផង

Continue Reading