៥ចំណុច នៃដំណើរវិវឌ្ឍន៍ដ៏អស្ចារ្យ​របស់​កី​ឡ​ដ្ឋាន​ព្រីនស៍ នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​អ​នា​គត

កីឡដ្ឋានព្រីនស៍ គឺជាមូលដ្ឋានផ្លូវការរបស់ក្លិប​កី​ឡា​បាល់​ទាត់ វិសាខា ដើម្បី​ស្វា​គមន៍​ការ​ប្រ​កួត​ថ្នាក់​ជាតិ និង​អន្ដរ​ជាតិ​នានា ។

Continue Reading