លោកស្រី ខុង លីស៊ីអាណា៖ ឧកញ៉ា ឌួង ងៀប រៀបចំផែនការដាក់អន្ទាក់កម្ចាត់កូនខ្លួនឯង

ភរិយា​​ឧកញ៉ា ឌួង ងៀប និង​ត្រូវ​ជា​ម្ដាយ​បង្កើតអតីតឧកញ៉ា ឌួង ឆាយ​ គឺ​លោកស្រី ខុង លីស៊ីអាណា ​បាន​ចេញ​មុខ​ទទូច​ស្នើ​សុំ​យុត្តិធម៌​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង ​និង​កូន​ប្រុស​គឺ​ព្រះតេជព្រះគុណ ឌួង ឆាយ

Continue Reading