មុនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជា-កូរ៉េ លោកស្រី ជ្រឹង បុទុមរង្សី បង្ហើបសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជា និងកូរ៉េ នឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីលើកទី២ បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជា និងចិន

Continue Reading

ស្រ្តីវ័យក្មេងម្នាក់ ត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរាជទូត​កម្ពុជា​ប្រចាំប្រទេស​កូរ៉េ

លោក​ស្រី ជ្រឹង បុ​ទុម​រង្សី ត្រូវបាន​តែងតាំងជាឯកអគ្គរាជទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាពកម្ពុជា​ប្រចាំ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ ខណៈដែលការតែងតាំងនេះ គឺបន្ទាប់ពី​លោក ឡុ​ង ឌី​ម៉​ង់

Continue Reading