រដ្ឋមន្ត្រីបង្វែរសំណុំរឿងបណ្តេញមន្រ្តីសុខាភិបាលម្នាក់ ទៅអភិបាលខេត្តប៉ៃលិន អនុវត្ត​តាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ លោក ព្រុំ សុខា បានសម្រេច​បង្វែរសំណុំរឿងរបស់​លោក ខឹម មុនីកុសល ដែលជាមន្ត្រី​សុខាភិបាល ទៅរដ្ឋបាលខេត្តប៉ៃលិន ដើម្បីចាត់ការអនុវត្ត​តាមនីតិវិធីច្បាប់ជាធរមាន…….

Continue Reading