មកស្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗនៃវិទ្យាស្ថានតេជោសែនសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ទើបតែងតាំងក្តៅៗ ដែលពោរពេញដោយសមត្ថភាព

វិទ្យាស្ថានតេជោសែនសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ដែលជាវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសាងសង់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ ស្ពាន និងកំពង់ផែជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជា។ នេះគឺជាការឈានជើងមួយជំហ៊ានទៀតរបស់កម្ពុជា

Continue Reading