អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កៅឆាយ​ផ្លែ​មៀន​អ្នក​ឧកញ៉ា​ឡេង ណាវ៉ាត្រា​ មួយ​តោន​ទាំងព្រឹក​ ទុក​​ចែកជូនមន្រ្តីរាជការ​ក្នុង​ខេត្ត

ផ្សារសហគមន៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រៅពីមានលក់ផលិតផល…..

Continue Reading