លោកឧកញ៉ា​ គីម​ ហ៊ាង​ ប្រកាស​ទិញ​​បន្លែ​និ​ងផ្លែ​ឈើ​ធម្មជាតិ ទុក​ចែក​​អោ​យ​អ្នកជិតខាង និងអ្នក​ធ្វើ​ដំ​ណើរ​ដោ​យ​មិន​គិត​ថ្លៃ

លោកឧកញ៉ា គីម ហ៊ាង ប្រធានក្រុមហ៊ុន Keller Williams Cambodia នៅថ្ងៃទី៨ ខែ មេសានេះ បានប្រកាសថា ទិញបន្លែនិងផ្លែឈើធម្មជាតិ ទុកចែកអោយអ្នកជិតខាង និងអ្នកធ្វើដំណើរដោយមិនគិតថ្លៃ…

Continue Reading