លោក​ ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ ត្រូវបានតែងតាំងជា​ អភិបាល​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង

លោក​ ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ ត្រូវបានតែងតាំងជា​ អភិបាល​ខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ជំនួសលោក ឈួរ ច័ន្ទខឿន ដែលត្រូវ​បានតែងតាំង​ទៅកាន់តំណែងថ្មី ជា​អនុរដ្ឋលេខាធិការ​ នៃក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

Continue Reading