មូលហេតុនៅពីក្រោយការចាប់ខ្លួនកូនស្រីបង្កើតឧកញ៉ា ហេង សៀ ភរិយាម្ចាស់ KOI

កូនស្រីបង្កើតឧកញ៉ា ហេង សៀ គឺអ្នកស្រី តាំង គីមហៀង ដែលរួមគំនិតគ្នាជាមួយប្ដី ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួន ពីបទជួលមនុស្សប្រុស-ស្រី ថតរូបភាពអាសអាសភាស ដើម្បីបំភាន់សាធារណជន និងបំផ្លាញកិត្តិយស កញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា។

Continue Reading

ម្ចាស់កាហ្វេល្បីមួយឈ្មោះ The KOI និង Tube Cafe ជាកូនប្រសារឧកញ៉ា ហេង សៀ ត្រូវបានចាប់ខ្លួន

សមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនលោក ឃន ឈុនដារ៉ា ជាកូនប្រសារឧកញ៉ា ហេង សៀ ដែលបានជួលមនុស្សប្រុស-ស្រីថតរូបអាសអាភាសដើម្បីបំភាន់សាធារណជន និងបំផ្លាញកិត្តិយស យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលើកញ្ញា មាន ពេជ្ររីតា។

Continue Reading