ជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាក! ម្ចាស់ហាង​ Ella House ប្រកាសចែកបាយ៣ពេល ដោយឥតគិតថ្លៃ

ខ្មែរជួយខ្មែរ! គួរសរសើរម្ចាស់ហាង Ella House ប្រកាសចែកអាហារចំនួន ៣ពេលដល់ជនអានាថាតាមផ្លូវ និងលោកតាតាក់ស៊ីក្លូអាចមកហូបបាយ រឺខ្ចប់យកទៅហូបបានដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

Continue Reading