មានការគាំទ្រពីស្ថានទូតជប៉ុន និង JICA កសិដ្ឋានសម្រេចដាក់ទុនវិនិយោគសាងសង់រោងសិប្បកម្មកែច្នៃផលត្រីឲ្យផ្សារទំនើប AEON

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រី ទីឡាព្យា Cambodia Fresh Farm បានបង្កើតនៅឆ្នាំ២០១៧ លើផ្ទៃដីសរុប ៤,៥ហត មាន ២១ស្រះ ស្ថិតនៅភូមិថ្នល់បត់ ឃុំកោះចិន ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល

Continue Reading