អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ៨២ឆ្នាំ

អតីត​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការ និង​ព័ត៌មាន នៃ​របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ លោក ឆាង សុង បាន​ទទួលមរណភាពក្នុងជន្មាយុ៨២ឆ្នាំ នៅទីក្រុងឡុងប៊ិច រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក។

Continue Reading