ឧកញ៉ា លី ឃុនថៃ ប្រធានសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា នាំ​​អំណោយឧបត្ថម្ភ​ជា​សម្ភារៈ​ប្រយុទ្ធ​កូវីដ ដល់​គណៈអភិបាលខេត្តកំពត

ឧកញ៉ា លី ឃុនថៃ ប្រធានសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា បាន​ប្រគល់​អំណោយសប្បុរសធម៌….

Continue Reading