ចេញរកស៊ីបរាជ័យបិទអាជីវកម្មចំនួនពីរ លោក ជា សំអាន តស៊ូមិនបោះបង់គោលដៅរហូតប្រែក្លាយជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លារ

ជឿថា មានប្រិយមិត្តកំពុងប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យភាគច្រើនបានស្គាល់លោក ជា សំអាន ដែលមនុស្សភាគច្រើនលោកថា Spy ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន​ ហ្គោល​ 7D ប្រផឹធី​ ឯ.ក

Continue Reading