លោក ដង្ខៅ ត្រៀមថវិកា ២ម៉ឺនដុល្លារទិញអង្ករជូនបុគ្គលិក ដៃគូសហការ រួមទាំងអតិថិជនជាង២០០ គ្រួសារ

ក្រុមហ៊ុន ដង្ខៅ អ៊ិនវេសម៉ិន ឯ.ក ប្រកាសឧបត្ថម្ភអង្ករចំនួន ៤០តោន ជូនបុគ្គលិក ដៃគូសហការ រួមទាំងអតិថិជន ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល…..

Continue Reading