លោក ឌី វ៉ាន់ខូវ និងព្រះអង្គ គូ សុភាព ពិនិត្យមើលការកែលម្អបរិវេណសាលារៀនមួយនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ រួមទាំងឧបត្ថម្ភថវិកា

ក្រោយជោគជ័យក្នុងមុខជំនួញ លោក ឌី វ៉ាន់ខូវ មិនភ្លេចក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគត្រឡប់មកសង្គមវិញ។ ជាក់ស្តែងមហាជន តែងឃើញមានវត្តមានលោកចូលលះបង់បរិច្ចាគទ្រព្យធនធានជាគ្រឿងសម្ភារៈ និងថវិកាជូនដល់រារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

Continue Reading

លោក ឌី វ៉ាន់ខូវ៖ ខ្ញុំខ្លួនឯង ចង់បញ្ឈប់ភាពក្រ ហើយជួយបងប្អូនរួមផ្ទៃកុំឲ្យក្រ ព្រោះជួបឆ្អែតរួចមកហើយ

ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន P.Y Mart លោក ឌី វ៉ាន់ខូវ បានពង្រីកវិសាលភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាង ៣០០ សាខានៅទូទាំងប្រទេស ផ្តោលើសេវាកម្មប្រេនឆាយបើកប្រភេទម៉ាតតូចៗ

Continue Reading