លោក ថោង ខុន៖ ករណីមានហានិភ័យកើតឡើង ពហុកីឡដ្ឋានថ្មីនេះ អាចជម្លៀសមនុស្ស ៦ ម៉ឺននាក់ ប្រើពេល ៧នាទីប៉ុណ្ណ​ោះ

លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជា

Continue Reading