ក្រោយ​តែងតាំង​ឯកឧត្ត​មប៉ា សុជាតិវង្ស​ជា​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី បច្ចុប្បន្ន​រដ្ឋាភិបាល​មាន​ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី​ប៉ុន្មាន​នាក់?

ក្រៅ​ពី​ឯកឧត្តម​ប៉ា សុជាតិវង្ស ក្នុង​ជួរ​រដ្ឋាភិបាល​នីតិកាល​ទី ៦….

Continue Reading

រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែម អតីតអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស ជាទេសរដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេស

រដ្ឋសភាជាតិ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៥ តុលានេះ បានបោះឆ្នោតផ្តល់សេចក្តីទុកចិត្ត លើការបំពេញបន្ថែមសមាសភាពសមាជិក នៃរាជរដ្ឋាភិបាលដល់លោក ប៉ា សុជាតិវង្ស អតីតបាលរាជធានីភ្នំពេញ

Continue Reading