ព្រឹកនេះគណៈរដ្ឋមន្រ្តីសម្រេចអនុម័ត និងបន្ថែមពាក្យពេចន៍មួយចំនួនលើ “សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន”

លោក ផៃ ស៊ីផាន បានឲ្យដឹងថា កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី នៅព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែតុលានេះ បានសម្រេចអនុម័ត និងបន្ថែមពាក្យពេចន៍មួយចំនួន

Continue Reading