លោក ព្រាប កុល៖ កម្រមានប្រទេសណានៅក្រោមមេឃ ដែលមានពលរដ្ឋវ័យក្មេងច្រើនដល់ម្លឹង

របាយការណ៍ជាតិលទ្ធផលចុងក្រោយនៃជំរឿនដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួង​ផែនការ នៅថ្ងៃ​ទី២៦ ​ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា កម្ពុជាមានពលរដ្ឋជាង១៥លាន៥សែននាក់ គិតត្រឹមខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

Continue Reading