អ្នកនាំពាក្យ៖ មិនទាន់បានរៀបចំ ផែនទីបែងចែកភូមិសាស្ត្រ តំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និងតំបន់លឿងនៅឡើយនោះទេ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា បានសម្រេច​បន្តការបិទ​ខ្ទប់ភូមិសាស្រ្ត​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ក្រុង​តានៃខេត្តកណ្តាល រយៈពេល ៧ ថ្ងៃទៀត ដើម្បីទប់​ស្កាត់​ការឆ្លង​រាល​ដាល​នៃជំងឺកូវីដ១៩។

Continue Reading