លោក ហេង វ៉ាន់ដា៖ បើទោះបីព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ​ មិនទាន់ចប់ក៏ដោយ ប្រសិនបើក្រសួងអប់រំអនុញ្ញាតឱ្យយើងបើក យើងនឹងបើកភ្លាម

ក្រសួងប់រំ យុវជន និងកីឡា ត្រៀមបើកសាលារៀនឡើងវិញក្រោយការប្រកាសបិទ “ព្រឹត្តិការណ៍ ២០កុម្ភៈ” ខណៈមានបុគ្គលិកអប់រំ និងលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូចំនួន៨៥% នៃចំនួនសរុប១៥៨,០០០នាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានទទួលការចាក់វាក់សាំងរួចរាល់។

Continue Reading