មកស្គាល់ឥស្សរជនម្នាក់នៅពីក្រោយភាពជោគជ័យនៃកំណើនប្រាក់ចំណេញ របស់កំពង់ផែ​ស្វយ័ត​ក្រុងព្រះសីហនុ

កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ គឺជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅតែមួយគត់របស់កម្ពុជា និងជាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់​បំផុតដែលបានជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ច។

Continue Reading