មុននិងបានពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកដ៏ល្បីល្បាញ ដែលមាន​លទ្ធភាព​ទទួល​ទស្សនិកជន​បាន​ប្រមាណ​៥ម៉ឺន​នាក់

ពហុកីឡដ្ឋាន​ជាតិ​អូឡាំពិក​​​​​ គឺជាពហុកីឡដ្ឋានរដ្ឋ មានទីតាំង​នៅ​ចំ​កណ្ដាល​ទីក្រុងភ្នំពេញ។ ពហុកីឡដ្ឋាននេះ​មាន​លទ្ឋភាព​ទទួល​ទស្សនិកជន​បាន​ប្រមាណ​៥ម៉ឺន​នាក់​ (ចំណុះអតិបរមា ៧មុឺននាក់)។

Continue Reading