ការបង្កើតទីក្រុងបូកគោថ្មី នឹងជួយឱ្យការអភិវឌ្ឍនៅទីនោះមានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងជាងតំបន់ផ្សេងៗ

ពេលថ្មីៗនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន​សម្រេច​បង្កើត​តំបន់​បូកគោ​នៃ​ខេត្តកំពត​ជា​ក្រុង​បូកគោថ្មី​ដោយ​ត្រូវ​កាត់​យក​ឃុំ​ចំនួន​ ៣ ​ចេញ​ពី​ស្រុក​ទឹកឈូ ខេត្តកំពត

Continue Reading