អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទុកពេលឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្ម ១សប្ដាហ៍ រុះរើស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀឱ្យអស់

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទុកពេលឱ្យម្ចាស់អាជីវកម្ម ១សប្ដាហ៍ ត្រូវរុះរើផ្ទាំងប៉ាណូផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងឬស្លាក​​យី​​ហោ​​ដែលជ្រកក្រោមស្លាកស្រាបៀរ នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ

Continue Reading