បង្ហាញតំបន់ទេសចរដ៏ទាក់ទាញទាំង ១៨កន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ត្តកំពង់ស្ពឺ នៅមិនឆ្ងាយពីទីរាជធានីភ្នំពេញ ដែលល្បីមានកន្លែងកម្សាន្តនិងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់

Continue Reading

នាយករងរដ្ឋបាលក្រុងច្បារមនម្នាក់ត្រូវបានបញ្ចប់មុខដំណែង ក្រោយទាត់​កញ្ច្រែង​ព្រីងអាជីវករ បណ្តាលឲ្យ​ធ្លាក់កំពប់លើដី

លោក ឡាក់ ប៊ុន​ធី​ម នាយករង រដ្ឋបាល​ក្រុង​ច្បារមន ទទួលបន្ទុក​ប្រធាន​សណ្តាប់ធ្នាប់​ផ្សារ​កំពង់ស្ពឺ ត្រូវ​បាន​អភិបាលក្រុង​សម្រេច​បញ្ចប់​មុខតំណែង​មក​ត្រឹម​ជា​មន្ត្រី​ធម្មតា ​បន្ទាប់​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​ទាត់​កញ្ច្រែង​ព្រីងបណ្តាលឲ្យ​ធ្លាក់កំពប់មកលើដីរបស់​ក្មេងស្រី​ម្នាក់​។

Continue Reading