លោក សាយ សំអាល់៖ កម្ពុជា​បង្កើត​កញ្ចប់​ថវិកា​​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​បម្រែបម្រួល​អាកាស​ច្រើន​ជាង​មុន​បី​ដង

លោក ​សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន បានលើកឡើងថា កម្ពុជា​បង្កើត​កញ្ចប់​ថវិកា​លើ​ការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​បម្រែបម្រួល​អាកាស​ច្រើន​ជាង​មុន​បី​ដង​ក្នុង​រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​កន្លង​មក

Continue Reading

បញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតជីវសាស្ដ្រពីប្រទេសអូស្ដ្រាលី ប្រែក្លាយមកជារដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងបរិស្ថានវ័យក្មេងជាងគេ

លោក​ សាយ សំអាល់ បាន​ចូល​កាន់​តំណែង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៣ រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន

Continue Reading