លោក សុខ ចិន្តាសោភា៖ ការកសាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះ នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

លោក សុខ ចិន្តាសោភា មានប្រសាសន៍ថា ច្បាប់វិនិយោគថ្មីនេះ នឹងជាយុទ្ធសាស្រ្តដ៏មុតស្រួច ក្នុងការបង្ហាញពីកាលានុវត្តភាពនៅកម្ពុជាសំដៅស្រូបទាញការវិនិយោគ

Continue Reading

លោក សុខ ចិន្តាសោភា៖ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានេះ ដើម្បីទាក់ទាញលំហូរវិនិយោគ

លោក សុខ ចិន្តាសោភា បានឲ្យដឹងថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា នៃបណ្តាប្រទេស LDCs និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នឹងក្លាយជាគន្លឹះ

Continue Reading

ហេតុផលសំខាន់ៗចំនួន ៣ ដែលជ្រើសរើសកម្ពុជា ជាដៃគូពិភាក្សារបស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) សហការជាមួយវេទកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (World Economic Forum) បានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្តីពីសន្ធានកម្មខ្សែច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់សំដៅផ្តល់កិច្ចសម្រួលវិនិយោគសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ចីរភាព

Continue Reading