មកដល់​បាត់ដំបងភ្លាម អភិបាល​ខេត្ត​ថ្មី​ត្រូវ​ម្តាយ​បង្កើត​ស្រោចទឹក​ឲ្យ​ពរជ័យភ្លាម

គ្រាន់តែ​ឈាន​ជើង​មក​ដល់​ទឹកដី​កំណើត​ភ្លាម ក៏​ត្រូវ​អ្នកម្តាយបង្កើត លោកឪពុកក្មេក…..

Continue Reading